Pridobitev pravic po pomanjkanja, izgube ali kraje - Tipings - Vprašati in odgovoriti vprašanje